Skolestart 4 januar 2021

Godt nytt år til alle elever og ansatte. 

Mandag 4 januar starter skolen opp igjen, og vi starter opp på gult nivå med noen ekstra tiltak:

  1. Bibliotek stenges for all aktivitet utover utlån av bøker og undervisning.
  2. Alle klasserom møbleres med 1 m avstand (hode til hode), hvor elevene sitter på faste plasser så langt det er mulig.
  3. Ingen arrangementer eller møtevirksomhet for elever som krever fysisk oppmøte.
  4. Mest mulig av møtevirksomhet på Vågen går over på Teams.
  5. Fag med store elevgrupper deles i mindre enheter, gjelder MDD faget og musikal.
Til toppen