Skolens nye datasystem - Visma in School

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

VIS ble innført i Akershus i 2019 og tas i bruk i hele Viken, Rogaland og Innlandet i løpet av 2020. Systemet skal senere innføres i alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. 

Tilgang for elever

Ved skolestart får nye elever en sms med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike IKT-skoleressurser, også VIS. Vg2/3-elever har samme brukerkonto som de opprettet ved inntak i fjor. Mer informasjon og IKT-opplæring gis til alle Jåttå-elever ved skolestart.

Tilgang for foresatte

Foresatte til elver under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Pålogging vil skje med MINID. Så snart pålogging er mulig vil vi informere om dette.

Til toppen