Skolen hatt ny kontakt med operasjonsleder ang situasjonen knyttet til trusler på Instagram

Vi har stor forståelse for at elever, ansatte og foresatte er bekymret. Politiet anbefaler normal drift og vi har full tillit til politiets vurdering av situasjonen.

Den siste trusselen er fra profilen Powerofthegame: vi er veldig farlige og tungt bevæpnet.når vi stormer skolen en fredagsmorgen ….. Denne meldingen vurderer politiet i samme kategori som den første, altså ikke reell. Den er også mottatt av skoler, privatpersoner og bedrifter i andre politidistrikt.
Vi har stor forståelse for at elever, ansatte og foresatte er bekymret. Politiet anbefaler normal drift og vi har full tillit til politiets vurdering av situasjonen.

Til toppen