Orientering til nye elever om valg av matematikkfag ved Vågen vgs.

Ved oppstart på vg1 må du velge ett av to matematikkfag. Dette valget gjøres ved skolestart. Da fagene har ulike kompetansemål, er det utilrådelig å bytte matematikkfag i løpet av skoleåret. Valget er mellom fagene 1T og 1P.
 

1T =Teoretisk matematikk

Dette er faget for deg som vil følge en naturlig fagprogresjon fra grunnskolen. Etter fullført 1T vil det på Vågen vgs være naturlig å fortsette med matematikkfagene R1 og R2. Disse fagene gir deg tilleggspoeng og kreves til en rekke studier, se samordna opptak. Du kan også gå videre til 2P på vg2.

1P = Praktisk matematikk

Dette er faget for deg som vil ha en roligere progresjon samt en del repetisjon fra grunnskolepensumet i matematikk. Dette anbefaler vi for deg som vet at du skal ta 2P neste år og som planlegger videre studier uten spesielle krav til realfagskompetanse.

 

Vi vil så raskt som mulig dele dere inn i 1T og 1P. I de første matematikkøktene vil begge fagene ha fokus på å friske opp tidligere matematikkunnskaper.

Faglærerne kan samtidig veilede deg i valget ditt, om du har spørsmål.

For å lese mer om fagene kan du gå inn på udir; 1T og 1P .

For å se på krav ved innsøking til høyere utdanning sjekker du Samordnaopptak 

Til toppen