Oppdatert informasjon til elever og foresatte om rødt nivå

Nå er vi på rødt nivå og dette innebærer at vi må overholde regelen om minst 1m avstand både i fellesområder og inne i klasserom i alle fag og situasjoner. Alle undervisningsrom er møblert i henhold til dette.

For å redusere trengsel vil et klassetrinn på studieforberedende utdanningsprogram (MDD,KDA og MK) ha digital undervisning pr. dag, etter følgende plan de to neste ukene:

Uke1

Tirsdag 5.1

Onsdag 6.1

Torsdag 7.1

Fredag 8.1

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

VG1

  

  

  

  

VG2

  

  

  

  

VG3

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke2 

mandag 11.1

Tirsdag 12.1

Onsdag 13.1 

Torsdag 14.1

Fredag 15.1

  

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

skole 

digitalt 

VG1 

  

  

  

  

  

VG2 

  

  

  

  

  

VG3 

  

  

  

  

  

 

Elever på yrkesfag (FBIE,IM,MP,DH) møter på skolen hver dag.

Første time for elever på elever studieforberedende utdanningsprogram (alle trinn) og VG1 yrkesfag er som vanlig kl. 0810. For elever på VG2 og VG3 yrkesfag starter dagen litt forskjøvet kl. 0855.

Hovedregelen, fra og med 5.1 – 18.1, er at elever i størst mulig grad skal oppholde seg i klasserom når de er på skolen. Fellesarealer som kantine og sittegrupper er sperret av og kan ikke benyttes. Kantinen er kun åpen for salg av mat. Mat og drikke inntas i klasserom sammen med klassen. Mao har en ikke den samme bevegelsesfrihet som en ville hatt i en mer normal situasjon. Elever har ikke mulighet for å være på skolen etter skoletid.

Garderober kan kun benyttes til skift av tøy, ikke dusjing. Styrkerom og klatrevegg kan ikke benyttes i denne perioden vi nå går inn i.

Følgende kjøreregler gjelder for digitalundervisning:

  • Elever skal være klar til undervisning i hht timeplan.
  • Elever gir tegn i Chatten med hei ol. når timen starter opp.
  • Lyd og kamera skal være på så sant ikke noe annet er gitt beskjed om
  • Møtearenaen sammen med klassen bør være åpen gjennom hele økten slik at elever enkelt får tak i sin lærer.
  • Lærer registrerer oppmøte i VIS.
  • Det er ulovlig å gjøre opptak av undervisningen uten samtykke.

Det vil skje endringer i planen hvis det blir påvist smitte ved skolen.

De viktigste huskeregler for alle:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • Husk god håndhygiene
  • Hold minst 1 m avstand til andre.

Myndighetene anbefaler ikke munnbind på nåværende tidspunkt i skolen. Men, de som ønsker å bruke munnbind står fritt til å benytte det om en ønsker det.

En liten bønn til slutt: Husk å ta hensyn til elever på kulturskolen. Nå får de ikke lov til å ha foresatte inn i skolen, og det er nok litt skummelt for de minste. Særlig når en møter litt «brautne» 16-17-18 åringer:-)

Del videre

 

Hilsen Bente Jelsa, rektor

Til toppen