Oppdatert informasjon til elever og foresatte 18 januar 2021

Fra og med onsdag 20 januar er vi tilbake på gult nivå med noen skjerpende tiltak. 

Som Erna sa:

Det kan bli bedre, det kan bli verre.

   

Gult nivå innebærer følgende:

  • All undervisning skal skje på skolen.
  • Vi opprettholder møblering med 1m avstand i klasserom der dette er mulig. Unntakene er rommene E459/E459A/E446/E446A og i fysiske fag som dans og drama.
  • Unngå trengsel og samling i store grupper – ingen arrangementer eller møter for elever som krever fysisk oppmøte
  • Fag med store elevgrupper deles inn i mindre enheter så langt det er praktisk mulig.
  • All møtevirksomhet for ansatte gjennomføres på Teams

Viktig å huske på følgende:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene, vask hender ofte
  • Hold 1 m avstand i fellesområdene. Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming.
Til toppen