Oppdatert informasjon 14 april

Ang studieturer for VG3 klassene skoleåret 2020/2021:

I årsplanen for neste skoleår har vi lagt inn studietur for vg3 elevene til London i november 2020. Rogaland Fylkeskommune har nå på bakgrunn av situasjonen knyttet til Covid-19 bedt alle skolene om å legge planlegging av alle studieturer neste skoleår på is.

Dette begrunnes i at vi ikke vet noe om hvordan smittesituasjonen er på det tidspunktet studieturen er tenkt gjennomført, og vi vet ikke noe om hvilke reiserestriksjoner som vil gjelde fram i tid hverken nasjonalt eller internasjonalt.

Til toppen