Oppdatert info til elever og foresatte om rødt nivå - 13 jan 2021

Vi er på rødt nivå fram til og med tirsdag 19 januar. Elevene vil ha noe undervisning digitalt og noe undervisning på skolen. Planen for mandag 18.1 og 19.1 er som følger:

 

Mandag 18.1

Tirsdag 19.1

Uke 3

skole

digitalt

skole

digitalt

VG1 studforb

x

 

 

x

VG2 studforb

 

x

x

 

VG3 studforb

 

x

 

x

VG1 yfag

x

 

x

 

VG2 yfag

 

x

x

 

VG3 yfag

x

 

 

x

Til toppen