Nye regler ifm fravær fra 18 oktober

Fra og med 18 oktober har ikke elever og foresatte mulighet for å benytte egenmelding ved sykdom, da må evt lege kontaktes for dokumentasjon hvis eleven står i fare for å overstige fraværsgrensen i fag på 10%. Les mer om dette på vår webside under For elever/Reglement og rutiner/Fravær. Der er det også en opplisting av hva som regnes som dokumentasjon på fravær under Retningslinjer for dokumentasjon av fravær.

Hvis elever har symptomer på luftveissykdom kan en teste seg gjennom en hurtigtest, enten hjemme eller på skolen, er testen negativ kan en møte til undervisning. Tid som medgår til testing blir registrert som dokumentert fravær. Dersom test er positiv må en ta en ny test på teststasjon, holde seg hjemme inntil svar foreligger. Dokumentasjon på dette fraværet vil være en bekreftelse fra teststasjon på tidspunkt for gjennomføring av PCR test. Viser testen positivt svar på corona må en holde seg hjemme og få dokumentasjon på fraværet fra lege hvis en står i fare for å overstige fraværsgrensen i fag på 10%.

Til toppen