Melding til russen og andre

Pga den uavklarte situasjonen knyttet til smitte blant russen vil undervisningen for hele VG3 kullet, med unntak av VG3 MEDA, være digital tirsdag 4 mai og onsdag 5 mai. Alle vg3 elever som har vært sammen med annen russ, helgen 1-3 mai, må ta koronatest. Familiemedlemmer må ikke i ventekarantene, det blir først aktuelt hvis det blir påvist smitte. Andre elever, på vg1 og vg2 trinnet, som har vært aktivt med på fester og rulling sammen med russ 1-3 mai må også holde seg hjemme og ta koronatest. Disse elevene må melde fra til sin kontaktlærer.

Til toppen