Litt info fra politiet om trusselsituasjonen

Som kjent er det fremsatt en rekke trusler mot skoler og andre institusjoner i Norge.

Truslene blir etterforsket av Sør-Øst politidistrikt og KRIPOS.

Truslene i Rogaland er så langt vurdert å ha en sammenheng med det store antall trusler som er kommet siste tiden, og politiets vurdering er at det er lite sannsynlig at trusselen er reell, og politiet oppfordrer derfor at skolen har normal drift slik situasjonen vurderes pr. nå

Til toppen