Kunngjøring av standpunktkarakter og halvårsvurdering

VG3 får kunngjort standpunktkarakterer i VIS torsdag 10 juni. Hvis en vil benytte seg av hurtigklagefristen er den satt til 14 juni.

VG1 og VG2 får kunngjort sine karakterer i standpunkt og halvårsvurdering i VIS onsdag 16 juni. Klagefristen er 26 juni. Klager på standpunkt blir behandlet til høsten.

Til toppen