Kort orientering om matematikk-valget ved Vågen vgs

I matematikken må du velge en av to retninger. Dette gjøres nå ved skolestart, og det er vanskelig og utilrådelig å bytte retning senere fordi kompetansemålene er ulike.

Valgene er Praktisk eller Teoretisk matematikk. P-matte eller T-matte!

T =Teoretisk matematikk Kompetansemål etter matematikk 1T

Her jobber vi jobber med emner som algebra, sammensatte likninger, funksjoner etc. Dette er for deg som ønsker mer matematikk. Når du har tatt 1T kan du bytte ut 2P med R1 på vg2. Du finner informasjon om krav til høyre utdanning på Samordna opptak eller på universitetene og høyskolenes egne nettsider.

P = Praktisk matematikk Kompetansemål etter matematikk 1P

Her jobber vi med emner som renteberegning, proporsjonalitet, modellering etc. Dette er for deg som skal ta 2P neste år og som planlegger videre studier uten spesielle krav til realfagskompetanse.

Det er viktig å merke seg at ved videre søkning, er karakterene fra T-matematikken og P-matematikken likestilt. En 4 har altså samme verdi enten den er fra P eller T! Vi starter undervisningen i klassene med å informere om valget, friske opp viktig kunnskap fra fra ungdomskolen og lar dere så velge retning, 1T eller 1P. Faglærere er til stede for å veilede deg med valget mellom P- og T- løpet om du skulle være i tvil.

Endelige grupper vil bli satt opp til første ordinære matematikktime etter det endelige valget. Vi fordeler elever, lærere og rom etter at denne endelige gruppedelingen er klar. Det betyr at du ikke nødvendigvis vil fortsetter med de(n) læreren(e) du starter med.

Til toppen