Informasjon til elever

Viktig informasjon til alle elever på Vågen vgs

Skolen må hver dag rapportere om elever som er satt i karantene eller har fått påvist smitte av Covid 19. Husk å melde fra om dette til din kontaktlærer.

Så får vi meldinger fra kommuner om at ungdom fremdeles samles i større grupper. Vi ber dere overholde og respektere de retningslinjene som helsemyndighetene har gått ut med.  Vær med på dugnaden slik at færrest mulig blir alvorlig syke:-)

Til toppen