Informasjon til elever og ansatte om skoleåpning

Uke 20 åpner vi gradvis skolen igjen, og vi gleder oss til å se alle elevene igjen. For noen har dette vært en utfordrende periode, for andre har det fungert bra. Det vil fortsatt være slik ut skoleåret at noe undervisning vil foregå på skolen og noe som nettundervisning.

Kontaktlærerne sender ut planen for uke 20 -21 og 22 til sine elever. Planen for de resterende ukene vil komme etterhvert. 

Elevene vil få opplæring i smittevern når de kommer på skolen, de viktigste prinsippene er:

  • Syke elever skal ikke være på skolen
  • God håndhygiene
  •  Holde 1 m avstand

Elever som er i risikogrupper skal ikke komme på skolen. Dette finner dere mer informasjon om her.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/

Gi beskjed til  kontaktlærer hvis en er i den kategorien, så skal skolen legge tilrette for fortsatt nettundervisning.

Hvis elever har nærkontakter i risikogrupper ta kontakt med egen fastlege og  kontaktlærer for å få en vurdering av en tilrettelegging for å begrense smitterisiko i hjemmet.

Unngå kollektivtransport i størst mulig grad, denne uken er det ekstra utfordrende med Jærbanen som ikke er i full drift før 18 mai.

Til toppen