Frist for å søke fratrekk av fravær

I hht forskrift til Oppl § 3-47 kan elever søke om inntil 10 dager fratrekk av fravær. Frist for å søke er 20 mai. Bruk søknadskjema som du finner under Elevinfo (Søknad fratrekk av fravær) og legg ved nødvendig dokumentasjon. Søknader som mangler dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Til toppen