Foreldremøter

Det vil bli gjennomført foreldremøter for foresatte til elever på VG1 og VG2 på følgende tidspunkt:

VG1: Tirsdag 7 september 

kl 1700 i Vågensalen: vg1 musikk, dans og drama 

kl. 1800 i Vågensalen: vg1 kunst,design, og arkitektur, vg1 frisør,blomst, interiør og eksponeringsdesign, vg1 Informasjonstek. og medieproduksjon og vg1 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer

VG2: Onsdag 8 september

kl. 1700 i Vågensalen: vg2 musikk, dans og drama

kl. 1800 i Vågensalen: vg2 kunst,design, og arkitektur, vg2 interiør og eksponeringsdesign, vg2 medieproduksjon og vg2 medier og kommunikasjon

Etter samling i Vågensalen skal foresatte ha møte med kontaktlærer.

Vi ønsker at kun en foresatt pr elev møter av smittevernhensyn. 

Til toppen