Digitalt informasjonsmøte for foresatte om russetiden 18 jan. 2022

De siste årene har russefeiringen endret seg. Flere elever melder om en buss- og gjengkultur som virker ekskluderende og som gjør russetiden utrygg. Rogaland fylkeskommune vil, som skoleeier, være en heiagjeng for dere foreldre, for at ditt barn skal ha en best mulig russetid i år eller senere.

Her er link til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRlMWFjYmMtYTk3Zi00YzY2LThmOTYtNWUwMTVjNzViNWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22026cbe1f-01c4-4698-a566-2fc43ebec731%22%2c%22Oid%22%3a%22ea2b9cc3-0372-4744-bb31-c02498c43ae2%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner. 

I   møtet vil vi ha med elever, politiet, mobbeombudet, helsesykepleier og en rektor.

Aktuelle tema som vi ønsker å ta opp er blant annet:

  • Hvordan opplever vi russefeiringen i dag?
  • Hva kan vi og dere gjøre for å skape en tryggere og mer inkluderende russefeiring?
  • Gode råd til russeforeldre
  • Hvor finnes det hjelpere om du er bekymret for din russ?
Til toppen