Aktuelt

Ang studieturer for VG3 klassene skoleåret 2020/2021:

Skolebygget vil fortsatt være stengt for normal undervisning også etter påske, det innebærer en fortsettelse av ordningen med hjemmeundervisning og hjemmekontor. 14 april har elevene studiedag med selvstendig arbeid som kan være å komme ajour med skolearbeid eller forberedelse til framtidige vurderingssituasjoner. Lærerne vil planlegge siste del av skoleåret denne dagen. 

Elever og lærere  får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene.

I denne perioden er alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets tilgjengelig. Tilgangen krever innlogging via FEIDE.

 

Alle skriftlige eksamener våren 2020 er avlyst. Det er fortsatt uavklart hva som skal skje med lokalgitt eksamen som f.eks alle de muntlige og praktiske eksamener. 

Viktig informasjon til alle elever på Vågen vgs

Telefonnummer til Helsestasjon for Ungdom: Hilde Egenæs:  91746948

Eller på mail som du finner i vedlagt link:

HFU: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsestasjon-for-ungdom/

Elever og ansatte som har behov for å hente utstyr, bøker med mer kan gjøre dette mellom kl. 10 - 13 hver dag denne uken. En må bruke ID kort da det er adgangskontroll også på hovedinngang.

Hvis du har problem med å få tak i oss på skolens sentralbord, ring 915 27 871,  eller til rektor Bente Jelsa

på tlf 99 11 32 63

Pga stor pågang er det trøbbel på bla itslearing og O365. Leverandørene jobber på spreng for å iverksette ekstra tiltak for å få tjenestene opp igjen.

Til toppen